Priser-Kaiavgift, Bobil

~~ Her er gjeldende priser 2019~~

 Dieselpris:

en590

kr 10,89


Medlemsinformasjon:

Alle medlem av Husnes Båtlag bes senda si epostadresse til kasserer@husnesbaathavn.no

samt melde frå på samme epost om du har adresseforandring


 

Husnes Båtlags Vedtekter 2017


     

Last ned timeliste for dugnad her.

Husk å levere inn kvar månad: dugnad@husnesbaathavn.no

 

Medlemmer som ønskjer å jobbe dugnad!?

Ta kontakt med Svein Kvernenes eller dugnad@husnesbaathavn.no

 

Styret ønsker å sende informasjon til medlemmene via epost, alle medlemmer av Husnes båtlag oppfordres derfor til å sende sin epost adresse til husnesbaatlag@husnesbaathavn.no


Copyright  ©  All Rights Reserved     Husnes Båtlag    Johnny Olsen