Husnes Båthavn Historie

~~ Websida er i ferd med å bli oppdatert~~

Webkamera

Hamnevakt telefon:

907 49567

Husnes Båthamn er Kameraovervaka

Husnesvågen rundt år 1900

Bildet tatt mot Båthavna i 1965, da var det inget Husnes Båtlag

Her ser vi båthavna er kommet, men ikke planert ut og gjestebryggene er ikke kommet til enda, vet ikke hvilker år dette er fra, under kommer en del bilder fra den store utbyggingen i 1995

Så en del bilder fra slipputbyggingen, hvilket år ?

Oppfordrer alle som sitter på bilder fra tidligere tider om å dele de med oss.  Papirkopier vil bli skannet og returnert, elektroniske filer kan også fåes tilbake av papirbilder.

 Dieselpris:

en590


10.89

5

28/08/2018


Medlemsinformasjon:

Alle medlem av Husnes Båtlag bes senda si epostadresse til kasserer@husnesbaathavn.no

samt melde frå på samme epost om du har adresseforandring


 

Husnes Båtlags Vedtekter 2017


     

Last ned timeliste for dugnad her.

Husk å levere inn kvar månad: dugnad@husnesbaathavn.no

 

Medlemmer som ønskjer å jobbe dugnad!?

Ta kontakt med Svein Kvernenes eller dugnad@husnesbaathavn.no

 

Styret ønsker å sende informasjon til medlemmene via epost, alle medlemmer av Husnes båtlag oppfordres derfor til å sende sin epost adresse til husnesbaatlag@husnesbaathavn.no


Husnes Båtlag har kjøpt inn

HJARTESTARTAR

til hamna 

BETALINGSAUTOMAT (KUN KORT)

FOR HAMNELEIGE, STRAUM OG RAMPEDenne finn du ved inngangen til servicebygget.

Husk at det skal betalast på forhand, og kvitteringsmerket skal hengast godt synleg på båten.

Copyright  ©  All Rights Reserved     Husnes Båtlag    Johnny Olsen