Hamnevertane våre

~~ Websida er i ferd med å bli oppdatert~~

Webkamera

Hamnevakt telefon:

902 49567

Husnes Båthamn er Kameraovervaka

Mangt og mye kan seiast om våre hamneverter, sommeren igjennom er dei på plass og hjelper båtfolket til rette, dei er absolutt ein av grunnane til at Husnes Båthamn fleire gonger er kåra til Norge's beste gjestehamn.

Våre havneverter finner alltid en plass til båtgjestene, uansett hvor trangt det er, sier, formannen i Husnes Båtlag. Havnens vanlige brukere reiser selv på ferie i sommerukene og det betyr en stor økning i kapasiteten.


 Dieselpris:

en590

kr 10.89

28/08/2018


Medlemsinformasjon:

Alle medlem av Husnes Båtlag bes senda si epostadresse til kasserer@husnesbaathavn.no

samt melde frå på samme epost om du har adresseforandring


 

Husnes Båtlags Vedtekter 2018


     

Last ned timeliste for dugnad her.

Husk å levere inn kvar månad: dugnad@husnesbaathavn.no

 

Medlemmer som ønskjer å jobbe dugnad!?

Ta kontakt med Geir Øystein Heggøy eller dugnad@husnesbaathavn.no

 

Styret ønsker å sende informasjon til medlemmene via epost, alle medlemmer av Husnes båtlag oppfordres derfor til å sende sin epost adresse til husnesbaatlag@husnesbaathavn.no


Husnes Båtlag har kjøpt inn

HJARTESTARTAR

til hamna 

BETALINGSAUTOMAT (KUN KORT)

FOR HAMNELEIGE, STRAUM OG RAMPEDenne finn du ved inngangen til servicebygget.

Husk at det skal betalast på forhand, og kvitteringsmerket skal hengast godt synleg på båten.

Copyright  ©  All Rights Reserved     Husnes Båtlag    Johnny Olsen